μεταλλευτήρ

μεταλλευτήρ
μεταλλευτήρ, -ῆρος, ὁ (Α)
μεταλλευτής, μεταλλωρύχος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < μεταλλεύω + επίθημα -τήρ (πρβλ. μεταλλακ-τήρ)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”